Televisional and satellite equipment - SAT & TV

Naša spoločnosť realizovala dodávku televíznych káblových rozvodov v mnohých mestách a obciach na Záhorí napr. Senica, Skalica, Šaštín Stráže, Rohožník, atď. a v súčastnosti káblové distribučné systémy aj spoluprevádzkuje a zabezpečuje servis.


« Back