GS 130

Avatar Zoom Detector GS-130 indicate fading of inflammable gases. Sensor detects all types of inflammable gasses (natural gas, coal gas, propane, butane, acetylene, kelpy, and so on) and react in two levels of concentration.


Charakteristickmi vlastnosťami vrobku s vynikajca stabilita, vysok citlivosť, dlh ivotnosť, mal rozmery a napjanie zo siete. Prstroj signalizuje nik plynu opticky a akusticky. Vstupn rel umoňuje aktivovať zabezpečovac systm, zatvoriť elektrick ventil prvodu plynu, alebo zapnť ventilciu. Voliteľn je funkcia pamte poplachu.

 

     
  Technick parametre:

Napjanie
Kľudov odber
Zvukov signalizcia
Relov vstup
Pokrytie
Metda detekcie
Krytie
Rozmery
 

230 V / 50 Hz, prkon 5 W
100 mA
94 dB / m
voliteľn reakcia na 1. alebo 2. stupeň, NC/NO
50 m2
katalytick spaľovanie
IP30 (STN EN 60 529)
100 x 73 x 39 mm
 
 
citlivosť:     ISO-butn                                             metn
I. stupeň   15±3% LEL (0,20% ISO-butnu)   10±2% LEL (0,44% metnu)
II. stupeň  30±3% LEL (0,39% ISO-butnu)   17±3% LEL (0,75% metnu)


« Back