GS 133

Avatar Zoom Detector GS-133 indicate fading of inflammable gases. Sensor detects all types of inflammable gasses (natural gas, coal gas, propane, butane, acetylene, kelpy, and so on) and react in two levels of concentration.


Charakteristickmi vlastnosťami vrobku s vynikajca stabilita, vysok citlivosť, dlh ivotnosť a mal rozmery. Prstroj signalizuje nik plynu opticky a akusticky. Vstupn rel umoňuje aktivovať zabezpečovac systm.

Voliteľn je pamťov funkcia.

 

     
  Technick parametre:

Napjacie naptie
Spotreba

Zvukov signalizcia
Relov vstup

Zaťaenie vstupu
Pokrytie
Pracovn teplota
Relatvna vlhkosť
Metda detekcie
Krytie
Rozmery
 

jednosmern 12V ±20%
v kľude 100mA
pri zopnutom rel 150mA
94dB/0,3m
250V/5A
(voliteľn reakcia na 1. alebo 2. stupeň)
prepnac kontakt max.230V / 5A
50 m2
-10°C a +40°C
25 a 75%
katalytick spaľovanie
IP 30 (STN EN 60 529)
100 x 73 x 39
 
 
citlivosť:     ISO-butn                                             metn
I. stupeň   15±3% LEL (0,20% ISO-butnu)   10±2% LEL (0,44% metnu)
II. stupeň  30±3% LEL (0,39% ISO-butnu)   17±3% LEL (0,75% metnu)
     
 


« Back